Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2014, Cuma