Yönetmelik

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze ait  yönetmelik için tıklayınız.

Resmi Gazete Tarihi: 25 Şubat 2019   Sayı:  30697

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tıklayınız.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, Perşembe